Jouw privacy

LilyandME hecht veel waarde aan jouw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. We delen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden met derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarbij horende dienstverlening van LilyandME. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 01/09/2023. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervallen alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens we over jou verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel met derden kunnen delen. We leggen ook uit hoe we jouw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens vind je aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking: Hieronder kun je lezen hoe we jouw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
Bij een bestelling vragen wij je (bedrijfs) naam, je e-mailadres en het afleveradres. Indien gewenst een factuuradres, KvK nummer en BTW-nummer.  Deze gegevens gebruiken wij voor het verwerken en opsturen van je bestelling en om je per e-mail/nieuwsbrief op de hoogte te houden van de nieuwste collecties en ontwikkelingen.

Webhosting Siteground: Wij maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van Siteground. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Ze kunnen wel metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten en hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Siteground zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

SSL-Certificaat
De pagina’s in onze webshop waar je je persoonsgegevens invult, zijn via Siteground beveiligd middels het SSL certificaat.

Webwinkelsoftware WooCommerce: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt, worden gedeeld met deze partij. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, en ze zullen jouw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Ze zijn verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

E-mail en mailinglijsten MailChimp: Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Je kunt je altijd afmelden via de ‘unsubscribe’-link onderaan onze e-mails. Jouw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen, en MailChimp gebruikt cookies voor technische informatie, maar geen persoonsgegevens.

Office365: Voor ons zakelijke e-mailverkeer gebruiken we Office365. Deze partij heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw en onze gegevens te beschermen. Ze hebben geen toegang tot ons postvak, en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors Mollie: Voor betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en betaalgegevens. Ze hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen en kunnen gegevens gebruiken om de dienstverlening te verbeteren, met inachtneming van jouw privacy.

Beoordelingen WebwinkelKeur: We verzamelen reviews via WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat, geef je jouw naam en e-mailadres op. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat we de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Ze publiceren jouw naam ook op hun website en kunnen contact met je opnemen voor toelichting.

Verzenden en logistiek PostNL: Voor het bezorgen van jouw bestelling maken we gebruik van PostNL. We delen jouw naam en adresgegevens met hen, maar ze gebruiken deze alleen voor de levering. Als ze onderaannemers inschakelen, delen ze jouw gegevens ook met hen.

Facturatie en boekhouding: Voor facturatie en boekhouding kunnen we externe verkoopkanalen gebruiken.

Doel van de gegevensverwerking: We gebruiken jouw gegevens alleen voor onze dienstverlening en niet voor marketingdoeleinden, tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft. We delen jouw gegevens met derden alleen om aan administratieve verplichtingen te voldoen.

Automatisch verzamelde gegevens: Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren, maar deze zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: In bepaalde gevallen kunnen we verplicht worden om jouw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. We zullen ons binnen de mogelijkheden van de wet daartegen verzetten.

Bewaartermijnen: We bewaren jouw gegevens zolang je cliënt bij ons bent en voldoen aan wettelijke termijnen voor facturatiegegevens. Na beëindiging van de cliëntrelatie bewaren we jouw gegevens maximaal twee jaar vanaf het laatste contactmoment of transactie.

Jouw rechten: Je hebt diverse rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid, bezwaar, en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Je kunt hierover contact opnemen met onze klantenservice.

Cookies: Onze website plaatst cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden. We hebben Google niet toegestaan deze gegevens voor andere Google-diensten te gebruiken. Meer informatie over deze en andere cookies vind je op onze Cookies pagina.

Wijzigingen in het privacybeleid: We behouden het recht ons privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie vind je altijd op onze website. Als dit beleid gevolgen heeft voor eerder verzamelde gegevens, informeren we je per e-mail.

Contactgegevens:

LilyandME
Grote Dam 2,
1483 BK De Rijp Nederland
T 06 – 5253-6909
E info@lilyandme.nl